บุญ ข้าวสาก 2566 ตรง กับ วัน อะไร?

บุญ ข้าวสาก ในหัวข้อ “บุญ ข้าวสาก 2566 ตรง กับ วัน อะไร?” เราจะสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีทางวัฒนธรรมที่สำคัญของคนอีสาน – “บุญข้าวสาก ประดับดิน” ที่ TomHouse.vn เราจะช่วยคุณเข้าใจวันที่เริ่มขึ้นในปี 2566 นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความหมายลึกลับของมันในชีวิตและจิตใจของคนอีสาน เราขอเชิญคุณมาค้นพบส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยในบทความนี้ค่ะ.

บุญ ข้าวสาก 2566 ตรง กับ วัน อะไร
บุญ ข้าวสาก 2566 ตรง กับ วัน อะไร

I. บทนำของบุญข้าวสาก


บุญข้าวสาก (Boon Khao Pradub Din) เป็นพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความสำคัญอย่างมากในชุมชนของคนอีสานในประเทศไทย. พิธีกรรมนี้ไม่เพียงเป็นการทำบุญเพื่อความสงบสุขและความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวของผู้ที่รับบุญ แต่ยังเป็นการที่ชาวอีสานมอบความกรุณาและกำลังใจแก่ว่าสากหรือว่าเรียกว่าคนที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งในความเชื่อของชาวอีสาน, ว่าสากมีหน้าที่สืบทอดศรัทธาและทำบุญให้กับเจ้าพระองค์หนึ่งคนเพื่อประโยชน์ของสากนั้นเอง และยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้สากสามารถพบกับความสุขและสันติภาพในโลกหน้าหลังจากการไปสู่สายตามหาป่านความมืดหรือโลกหนึ่งที่อาจหลบหนีมาถึงโลกมนุษย์ได้.

พิธีกรรมบุญข้าวสากมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ตามปฏิทินไทยโบราณ โดยมีวันที่ 14 ของเดือน 9 คือวันที่เป็นตัวแทนสำคัญของพิธีกรรมนี้ ในวันนี้, ชาวอีสานจะรวมตัวกันที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ เพื่อทำการทำบุญ ทำบาตรให้แก่ว่าสาก และใช้เครื่องนาฬิกาไปสู่ป่านความมืดในตอนค่ำคืน ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้กำลังใจสากในการค้นพบความสุขและความสันติภาพ.

นอกจากความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม บุญข้าวสากยังเป็นโอกาสที่ชาวอีสานสามารถรวมตัวกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนของพวกเขาด้วย มันเป็นเวทีที่ชาวอีสานสามารถแบ่งปันความรักและความเอ็นดูที่พวกเขามีต่อว่าสากและกันเอง บุญข้าวสากไม่เพียงแค่เป็นพิธีกรรมเฉพาะทาง แต่ยังเป็นบทเรียนในเรื่องความเอื้อเฟื้อและการร่วมมือของชุมชนที่มีความหลากหลายและเหมือนกันที่สามารถรักษาและสืบทอดต่อไปให้รุ่งโรจน์ในอนาคต.

บทนำของบุญข้าวสาก
บทนำของบุญข้าวสาก

II. บุญ ข้าวสาก 2566 ตรง กับ วัน อะไร?


บุญข้าวสาก (Boon Khao Pradub Din) เป็นพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความหมายและสำคัญต่อชาวอีสานในประเทศไทยอย่างยิ่ง พิธีกรรมนี้ไม่เพียงเป็นการทำบุญและการทำความดีเพื่อเคารพและอนุสรณ์แก่ว่าสาก หรือคนที่เสียชีวิตแล้ว แต่ยังเป็นแนวทางในการบวชบาตรและสร้างความเข้าใจในความสำคัญของความกรุณาและการแบ่งปันในชุมชน.

พิธีกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยวันที่ 14 ของเดือน 9 คือวันที่เป็นสำคัญที่สุด ในวันนี้ ชาวอีสานจะไปที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่แล้วนำอาหารและพัฒนาการบุญต่าง ๆ มาทำบุญและสาปส่งให้ว่าสาก พระองค์หรือคนที่เสียชีวิตแล้ว พร้อมทั้งเปิดธุรกิจที่ขึ้นใหม่ และใช้เครื่องนาฬิกาเข้าไปในป่านความมืดในตอนค่ำคืนเพื่อให้กำลังใจและแสงสว่างให้กับว่าสากในโลกหนึ่งที่ต่างหายไป.

บุญข้าวสากไม่เพียงเป็นพิธีกรรมศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ชาวอีสานสามารถมารวมตัวกันในความเอื้อเฟื้อและเหมือนกัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำหรับการสืบทอดประเพณีและความเคารพต่อวัฒนธรรมในพื้นที่ บุญข้าวสากได้เสนอความหมายของการร่วมมือและความกรุณาอย่างสูงสุดในชีวิตของชาวอีสานและเป็นตัวอย่างที่ช่วยสร้างสันติภาพและความสุขในชุมชนในระยะยาว.

III. กิจกรรมที่มักทำกันในตอนกลางวันบุญข้าวสาก


ในวันบุญข้าวสาก (Boon Khao Pradub Din) ที่ชาวอีสานจะทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำบุญและเป็นที่ระลึกถึงผู้เสียชีวิต นี่คือบางกิจกรรมที่พวกเขามักจะทำในวันนี้:

 • ทำบุญ (ทำบุญ): คนทำบุญโดยการตักบาตรให้แก่พระสงฆ์และทำบุญต่าง ๆ เพื่อเกียรติแก่ผู้เสียชีวิต.
 • รำลึกถึงผู้เสียชีวิต (รำลึกถึงผู้เสียชีวิต): ในวันนี้คนมักไปเยี่ยมหลุมศพหรือสถานที่อนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงและทำพิธีอวยพรให้กับผู้เสียชีวิต.
 • พิธีกรรม (พิธีกรรม): ในวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อาจจัดพิธีกรรมศาสนาที่เฉพาะเจาะจง.
 • การให้บาตร (การให้บาตร): คนสามารถจัดพาเครื่องอาหารและวัตถุนิยมไปให้แก่ว่าสาก พระองค์หรือคนที่เสียชีวิตแล้วที่วัด.
 • เสด็จพระ (เสดจพระ): ในบางกรณี อาจมีการจัดพิธีเสด็จพระในวิถีการศาสนาเพื่อเทิดพระพุทธเจ้าและสงฆ์.
 • การทำบุญให้สัตว์ (การทำบุญให้สัตว์): นอกเหนือจากการทำบุญแก่มนุษย์ คนอีสานยังมักทำบุญให้สัตว์โดยการให้อาหารและดูแลสัตว์ที่จำเป็น.
 • สื่อสารและเพลิดเพลิน (การสื่อสารและเพลิดเพลิน): วันบุญข้าวสากเป็นโอกาสสำหรับคนที่รักสังคมมารวมตัวกัน เล่าเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และเพลิดเพลินกับครอบครัวและเพื่อน.
 • การให้ของในระยะยาว (การให้ของในระยะยาว): บางคนอาจตัดสินใจที่จะทำบุญตลอดระยะเวลาในช่วงวันนี้, เช่นการให้ที่สถานที่บุญ.

บุญข้าวสากไม่เพียงเป็นวิถีทางในการเทิดพระและทำบุญแก่ผู้เสียชีวิต แต่ยังเป็นโอกาสสำหรับชาวอีสานที่จะรวมตัวกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์และความกรุณาในชุมชน. มันเป็นวิถีทางในการส่งต่อประเพณีและวัฒนธรรมและสร้างความสันติภาพและความสุขในชุมชนในระยะยาว.

กิจกรรมที่มักทำกันในตอนกลางวันบุญข้าวสาก
กิจกรรมที่มักทำกันในตอนกลางวันบุญข้าวสาก

IV. ประวัติความเป็นมาของ “บุญเขาประดับดิน”


ประวัติของ “บุญข้าวสาก” (Boon Khao Pradub Din) มีรากฐานมาจากความเชื่อและประเพณีทางศาสนาของชาวอีสาน กลุ่มคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ข้างล่างนี้คือภาพรวมของประวัติศาสตร์ของพิธีกรรมนี้:

บุญข้าวสากเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดของชาวอีสาน และมีถิ่นกำเนิดมาจากเรื่องราวและสอนใจของพระพุทธคุณกาย Gautama Buddha ตามตำนาน ตามตำนานมีเรื่องราวว่า “ญาติพี่น้องของพระราชาบิมบิสสาร” ได้ขโมยเงินและทรัพย์สมบัติในวัดหนึ่งในชีวิตของพวกเขา หลังจากเสียชีวิต พวกเขาถูกเกิดใหม่เป็นวิญญาณร้ายในนรกเนื่องจากบาปที่พวกเขากระทำมาก่อน ซึ่งหลังจากนั้น พระราชาบิมบิสสารได้รำลึกถึงเหตุการณ์นี้และที่พระพุทธคุณกายอันได้ก่อพุทธศาสนา ดังนั้นเขาได้ไปไหว้พระพุทธคุณกายและสงฆ์ในวัดอีกครั้ง แต่เขาลืมหลังจากนั้นที่จะเสนอบุญให้กับคนที่เสียชีวิต ในคืนที่มืดมิด เขาได้ยินเสียงคำพูดของวิญญาณคนหนึ่ง เป็นคนที่เสียชีวิตแล้วและเขาได้มาหากับพระราชา เพราะฉะนั้นพระราชากลับไปต่อวัดและร้องขอความกรุณาแก่พระพุทธคุณกายอีกครั้ง จากนั้นนี้ก็กลายเป็นรากฐานของพิธีกรรม “บุญข้าวสาก” และกลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมศาสนาของชาวอีสาน

พิธีกรรมนี้มักจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 14 ของเดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติ (ปฏิทินโบราณ) ในทุก ๆ ปี ในวันนี้ ชาวอีสานจะรวมตัวกันที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำบุญและรำลึกถึงและช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตแล้ว บุญข้าวสากไม่เพียงแค่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจในความสำคัญของความกรุณาและการแบ่งปันในชุมชน. พิธีกรรม Boon Khao Pradub Din ได้รับการส่งต่อจากพระองค์ไปสู่รุ่นรุ่นตลอดหลายศตวรรษ.

V. ความแตกต่างระหว่าง “บุญเขาประดับดิน” กับ “บุญเขาสัก”


ความแตกต่างหลักระหว่าง “บุญข้าวสาก” (Boon Khao Pradub Din) และ “บุญข้าวสาก” (Bun Khao Sak) คือเวลาและจุดมุ่งหมายในทั้งสองพิธีกรรม ดังนี้คือความแตกต่างระหว่างพวกเขา:

1.เวลาของการจัดพิธี

 • “บุญข้าวสาก” (Boon Khao Pradub Din) จัดขึ้นในวันที่ 14 ของเดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติทุกปี ในปฏิทินกรีกเก่า วันนี้จะเปลี่ยนไปตามปีเป็นปี แต่ทว่ามักตกลงในเดือน 9 หรือ 10 ของปฏิทินทางตะวันตก
 • “บุญข้าวสาก” (Bun Khao Sak) จัดในวันที่ 15 ของเดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคติทุกปี ในปฏิทินกรีกเก่า วันนี้จะเปลี่ยนไปตามปีเป็นปี แต่ทว่ามักตกลงในเดือน 11 หรือ 12 ของปฏิทินทางตะวันตก

2.จุดมุ่งหมายและความหมาย

 • “บุญข้าวสาก” (Boon Khao Pradub Din) เป็นพิธีกรรมที่ทำบุญในแบบองค์รวม โดยไม่มีข้อจำกัดในการให้บุญให้ใคร มันเน้นการรำลึกถึงและช่วยเหลือคนที่เสียชีวิต รวมถึงผู้ที่เป็นญาติ บรรพบุรุษ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
 • “บุญข้าวสาก” (Bun Khao Sak) เน้นการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษและผู้เสียชีวิต ชื่อของผู้ที่เสียชีวิตจะถูกระบุอย่างชัดเจนในพิธีกรรมนี้

3.การจัดพิธีและวิธีการดำเนินงาน

 • “บุญข้าวสาก” (Boon Khao Pradub Din) มักมีกิจกรรมการให้บาตร (offering alms) และการทำบุญให้สัตว์ (offering to animals) เป็นส่วนมาก และมุ่งไปที่การช่วยเหลือสิ่งมีชีวิต
 •  “บุญข้าวสาก” (Bun Khao Sak) มุ่งเน้นการทำบุญและการจุดมุ่งหมายบนการให้บุญแก่บรรพบุรุษและผู้ที่เสียชีวิต รายชื่อของผู้เสียชีวิตมักถูกระบุอย่างชัดเจนในพิธีกรรม

สรุปแล้ว, “บุญข้าวสาก” (Boon Khao Pradub Din) และ “บุญข้าวสาก” (Bun Khao Sak) คือพิธีกรรมสำคัญในวัฒนธรรมศาสนาของชาวอีสาน แต่มีความแตกต่างในเรื่องของเวลาที่จัดพิธี จุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินงาน.

VI. บทสรุป


“บุญข้าวสาก” เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่มีรากฐานลึกซึ้งในประเทศไทย และมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์จากเรื่องราวในสูตรสอนของพระพุทธคุณกาย Gautama Buddha การทำบุญและการรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตเป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมนี้ ภายใต้การจัดให้เกิดขึ้นในวันที่ 14 ของเดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติ ทุกปี ชาวอีสานรวมตัวกันที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำบุญและรำลึกถึงผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้เป็นญาติ บรรพบุรุษ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ งานนี้เน้นการให้บาตรและการทำบุญให้สัตว์ และยังมีความหมายสำคัญในการสร้างความเข้าใจในความกรุณาและการแบ่งปันในชุมชนของชาวอีสาน ทั้งนี้ “บุญข้าวสาก” เป็นสิริมงคลทางศาสนาและส่งผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงความเคารพและจงใจดีแก่ผู้ที่เสียชีวิตและเป็นตัวอย่างดีของความกรุณาและความรักในชุมชน.

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้นำมาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายฉบับ แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงมีความถูกต้องและไม่ได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่ออ่านบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งในการวิจัยหรือการรายงานของคุณเอง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button